Grupa INPRO z wyższymi przychodami po I kwartale 2018 r.

Grupa INPRO z wyższymi przychodami po I kwartale 2018 r.

Dodano: 23.05.2018
W kategorii: Informacje z rynku

W I kwartale 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy INPRO osiągnęły poziom 48,3 mln zł i tym samym wzrosły o 9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Grupa utrzymała wysoką rentowność osiągając marżę brutto ze sprzedaży na poziomie 33%. Jednocześnie w I kwartale 2019 roku zanotowała wysoką sprzedaż mieszkań podpisując 245 umów, co stanowi wzrost o 83% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Grupa INPRO wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 48,3 mln zł netto, czyli o 9% wyższe niż w I kwartale 2017 roku. Zysk brutto ze sprzedaży w trzech pierwszych miesiącach br. wzrósł także o 9% i wyniósł 16,0 mln zł. W pierwszym kwartale 2018 zysk netto wyniósł on 6,5 mln zł, co oznacza spadek o 3% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

-Kolejny rok z rzędu planujemy wypłacić dywidendę naszym Akcjonariuszom. Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jako Zarząd INPRO S.A. będziemy rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję czyli łącznie 10,01 mln zł – podkreślił Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu INPRO S.A.

Jako dzień dywidendy zaproponowano datę 16.08.2018r. a jako dzień wypłaty dywidendy – 30.08.2018r. Ostateczną decyzję w sprawie podziału wyniku za 2017 rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 14 czerwca 2018 roku.

W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku Grupa Kapitałowa INPRO sprzedała łącznie 245 lokali (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), to jest o 83% więcej niż w I kwartale 2017 roku. Spółka INPRO S.A. podpisała 166 umów przedwstępnych netto. Dla porównania, w analogicznym okresie 2017 r. Spółka zawarła 83 umowy netto. Natomiast Spółka zależna PB DOMESTA Sp. z o.o. zawarła w pierwszym kwartale 2018 roku 79 umów przedwstępnych netto, co stanowi wzrost w o 55 %.

W pierwszym kwartale br. Grupa Kapitałowa INPRO przekazała łącznie 119 lokali (w tym INPRO S.A. wydała 111 lokali) i było to o 14 % więcej niż w I kwartale 2017 roku.

Przeważająca część obrotów Spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na drugą połowę 2018 roku, kiedy to, przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zrealizowane zostaną następujące projekty: Osiedle Nowa Niepołomicka (budynki nr 1,2,3), Osiedle Leszczynowy Staw (budynki nr 3,4,5), Osiedle Harmonia Oliwska (etap II), Osiedle Kwartał Uniwersytecki 2, Osiedle Debiut (etap I) i domy jednorodzinne na osiedlu Golf Park.

W 2018 roku Grupa INPRO zamierza wprowadzić do oferty zarówno nowe ciekawe lokalizacje, jak i dalsze etapy już realizowanych przedsięwzięć. W sumie będzie to 10 projektów obejmujących 1026 nowych mieszkań i domów: Harmonia Oliwska etap IV (157 lokali), Kwartał Uniwersytecki etap III (72 lokale), Osiedle Debiut etap II (89 lokali), City Park etap II (189 lokali), Optima etap II (200 lokali), Osiedle Wróbla Staw małe domy mieszkalne etap II (4 lokale), Golf Park etap D (4 domy jednorodzinne), Osiedle Nowa Niepołomicka w Gdańsku, 2 budynki (72 lokale), Osiedle Leszczynowy Staw, 2 budynki (68 lokali), Osiedle Havlove, 6 budynków (171 lokali).

Tekst na podstawie informacji prasowej. Zdjęcie: materiały prasowe.

Możliwość komentowania jest wyłączona.