Jak dziś radzić sobie na rynku biurowym_webinarium Akademii Najemcy Walter Herz

Jak dziś radzić sobie na rynku biurowym_webinarium Akademii Najemcy Walter Herz

Dodano: 18.03.2020
W kategorii: Rynek komercyjny

W najbliższy piątek, 20. marca o godzinie 11.00 Walter Herz zaprasza na kolejne spotkanie w Akademii Najemcy, które po raz pierwszy odbędzie się w formie webinarium. Tematem videoczatu będzie  – Wynajem powierzchni biurowych a sytuacja prawna związana z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym. 

Tym razem specjaliści Walter Herz podzielą  się z uczestnikami warsztatów swoją wiedzą i informacjami dotyczącymi aktualnej sytuacji na rynku biurowym, związanej z wprowadzonymi zarządzeniami ze względu na bezpieczeństwo. Wyjaśnią,  jakie mechanizmy oddziaływujące na rynek możemy dziś obserwować i jakie narzędzia prawne mają w tych warunkach do dyspozycji najemcy.

Spotkanie on-line zorganizowane zostało w odpowiedzi na szerokie zainteresowanie omówieniem zmian zachodzących w segmencie nieruchomości komercyjnych i masowymi zapytaniami spływającymi w tej sprawie ze strony najemców. 

Walter Herz zaprasza do udziału w webinarium przedstawicieli firm z całego kraju oraz najemców chcących dowiedzieć się, jakie mają możliwości i jak radzić sobie w zaistniałej w Polsce i na świecie sytuacji. Przy wykorzystaniu technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację odpowiedzą na pytania uczestników panelu.  

Program seminarium zawiera następujące zagadnienia: 

  1. Prawne aspekty obecnej sytuacji – ustawowe regulacje na okoliczność sytuacji nadzwyczajnych a realia umów komercyjnych, w tym:
  2. a)     Ustawowe zakazy prowadzenia określonej działalności na najmowanej

         powierzchni a prawo wynajmującego do żądania pełnego czynszu

  1. b)     Ustawowe i umowne podstawy żądania obniżenia czynszu
  2. c)     Ustawowe i umowne podstawy rozwiązywania umów najmu
  3. d)     Przesłanki do zmiany umów najmu przez sądy w praktyce
  4. e)     Jak umowy najmu mogą ograniczać najemców w realizacji uprawnień kodeksowych

II.

Procesowe sposoby realizacji i zabezpieczenia uprawnień stron umów najmu na czas sądowego postępowania o tymczasową lub stałą zmianę umowy najmu. 

III.

Odpowiedzialność wynajmującego za opóźnienia w przekazaniu powierzchni najmu i odpowiedzialność najemcy za opóźnienie w zdaniu dotychczasowych (zmienianych) pomieszczeń.

IV.

Jakie szanse i zagrożenia mają najemcy, którzy przenieśli się właśnie do nowego biura, są w połowie okresu najmu oraz oczekują na przekazanie powierzchni przez wynajmującego.

  1.  

Jakie najlepsze praktyki stosują aktualnie wynajmujący w swoich budynkach i jakie rozwiązania wdrażają najemcy

VI.

Sesja Q&A z pytaniami uczestników webinarium

Tekst na podstawie informacji prasowej. Opracowanie: Walter Herz