Nieruchomości objęte programem i limity

Do programu rządowego wsparcia zakwalifikowano nieruchomości tylko z rynku pierwotnego (nowo budowane lokale mieszkalne lub domy). Kupione od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej.

Limity powierzchni.

Nabywana nieruchomość nie może być większa jak:
mieszkanie – maksymalnie do 75m2 , wyjątkowo 85m2 gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci,
dom jednorodzinny – do 100m2, jeżeli nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci limit do 110m2.

Niezależnie jak duże będzie zakupione mieszkanie (w granicy limitu) dopłata będzie policzona do 50m2.

Limit ceny.

Limity będą liczone jako 110 proc. średniej z dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia jednego m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, który obowiązuje na terenie danej gminy. Limity ceny za 1m2 będą się dzieliły na 3 kategorie : cena za 1 m2 dla miasta wojewódzkiego, gmin sąsiadujących z głównym miastem w województwie, pozostałych miejscowości.

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Limity ceny będą zmieniały się co kwartał. W pierwszym kw. 2014 roku limit ceny ustanowiono w woj. mazowieckim na poziomie:

5 864,65 zł/m2 dla Warszawy,

4 404,84 zł/m2 w gminach sąsiadujących z Warszawą,

3 670,70 zł/m2 w pozostałych miejscowościach woj. mazowieckiego.