Nowe zasady odpowiedzialności za wady dzieła i robót budowlanych | PROPERTY24 - serwis informacyjny nieruchomości


Nowe zasady odpowiedzialności za wady dzieła i robót budowlanych

Dodano 17 lutego 2015


Bankier: Zmiana zasad odpowiedzialności z rękojmi za wady przy sprzedaży, która nastąpiła z dniem 25 grudnia 2014 r., ma również wpływ na odpowiedzialność z rękojmi za wady dzieła i robót budowlanych. Dłuższy jest termin odpowiedzialności, zmodyfikowane zostały uprawnienia i roszczenia zamawiającego (inwestora) w razie ujawnienia wad.

Jedną z ważniejszych zmian jest wydłużenie terminu odpowiedzialności z rękojmi za wady – z roku do dwóch lat, a przy wadach nieruchomości – z trzech do pięciu lat. Termin liczy się od dnia oddania dzieła. Przyjmujący zamówienie odpowiada za wady, które ujawnią się w tym okresie.

Więcej na bankier.plFacebook