Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu | PROPERTY24 - serwis informacyjny nieruchomości


Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Dodano 7 listopada 2013


14 listopada


miasto: Warszawa

miejsce: siedziba WSPON, Warszawa

Koszt: 220 PLN – Członkowie i Pracownicy Członków WSPON

330 PLN – Pozostałe osoby

Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu


Organizator: WSPONFacebook