Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Dodano 7 listopada 2013
14 listopada


miasto: Warszawa

miejsce: siedziba WSPON, Warszawa

Koszt: 220 PLN – Członkowie i Pracownicy Członków WSPON

330 PLN – Pozostałe osoby

Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu


Organizator: WSPONFacebook