Utrata dofinansowania

Uczestnicy programu mogą zostać pozbawieni dofinansowania i zobowiązani będą do zwrotu kwoty dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat jeżeli:

  • sprzedadzą nabytą nieruchomość w okresie 5 lat od daty jej nabycia
  • wynajmą lub użyczą nieruchomość, lub nawet jej część
  • zmienią przeznaczenie nieruchomości na inny cel jak mieszkalny
  • nabędą prawo do innej nieruchomość, w całości lub części, również darowizna ( w drodze spadku i zawarcia małżeństwa nie ma kolizji z programem dopłaty).

Restrykcje przestają obowiązywać po upływie 5 lat od daty nabycia nieruchomości (liczone od daty przeniesienia własności)